Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsgivare skickade kränkande sms

Händelsen enligt anmälan

En arbetssökande kvinna blev kontaktad av ett städföretag som ville erbjuda kvinnan arbete. Kvinnan och arbetsgivaren beslutade först att de skulle träffas, men dagen innan mötet ångrade sig kvinnan och tackade nej till arbetet via sms.

När arbetsgivaren fick beskedet svarade hen genom ett 20-tal sms där hen uttryckte sig mycket nedlåtande med koppling till den arbetssökande kvinnans etniska tillhörighet.

DO:s bedömning

DO utredde händelsen konstaterade att arbetsgivarens sms var fråga om trakasserier och stämde därför företaget för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

Sms-meddelandenas innehåll kränkte den arbetssökande kvinnans värdighet har haft samband med kvinnans utländska härkomst och därmed hennes etniska tillhörighet. Det är bolagets ställföreträdare som har skickat sms:en och det skedde i samband med en rekrytering.

4 oktober, 2016: DO stämmer

DO lämnade in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen som kommer att pröva om företaget har gjort sig skyldig till diskriminering.

9 januari, 2017: Förlikning

DO återkallar talan i målet mot bakgrund av att parterna har träffat en förlikning. Förlikningen innebär bland annat att vardera part står för sina rättegångskostnader.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021