Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsgivare sållade bort gravid kvinna

Händelsen enligt anmälan

Kvinnan fick via e-post från en rekryterare för en förskolekoncern frågan om hon skulle vara intresserad av en tjänst som skulle bli ledig. Kvinnan svarade ja, men meddelade också att hon längre fram skulle behöva vara föräldra­ledig en tid eftersom hon var gravid. Som svar på det skrev bolaget att de skulle behöva någon redan från skolstarten i augusti och att bolaget hoppades att det skulle finnas något ledigt för kvinnan att söka efter den kommande föräldraledigheten i stället.

DO:s bedömning

DO bedömer att kvinnan diskriminerats när hon sållats bort från rekryterings­processen av skäl som har samband med graviditet, vilket omfattas av diskrimineringsgrunden kön. Kvinnan har genom diskriminerings­lagen ett skydd mot diskriminering, som innebär att arbetsgivare inte får sålla bort gravida av skäl som är kopplade till graviditeten. Det gäller oavsett om personen ifråga i ett senare skede hade fått tjänsten eller inte.

13 oktober 2023: DO begär ersättning

DO begär att förskolekoncernen ska betala 50 000 kronor i diskriminerings­ersättning till kvinnan.

25 oktober 2023: Arbetsgivaren betalar ersättning

Arbetsgivaren betalar diskrimineringsersättning till kvinnan. Därmed avslutar DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023