Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsgivare omplacerade kvinna efter föräldraledighet

Händelsen enligt anmälan

En kvinna som arbetade på ett verkstadsföretag skulle återgå i arbete efter sin föräldraledighet. Då fick hon veta att hennes tjänst hade tillsatts med en kollega, och att hon därför skulle erbjudas en annan tjänst. Om kvinnan inte samtyckte till att omplaceras skulle hon bli uppsagd. Detta skedde alltså trots att hon hade rätt att återvända till sina gamla arbetsuppgifter.

Den nya tjänsten som hon erbjöds var dessutom inte likvärdig med hennes tidigare tjänst. Bland annat omfattade den inte något ledningsansvar och innebar också väsentligt förändrade arbetstider.

DO:s bedömning

DO anser att omplaceringen i praktiken har inneburit ett avskedande och att kvinnan har missgynnats enligt föräldraledighetslagen.

18 januari 2023: DO begär ersättning

DO begär 175 000 kronor i allmänt skadestånd till kvinnan för kränkningen.

25 januari 2023: DO stämmer

DO lämnar in stämningsansökan till Arbetsdomstolen (AD).

17 januari 2024: Förlikning

DO har träffat en förlikning med det verkstadsföretag som missgynnade en kvinna i samband med hennes föräldraledighet.

Enligt DO var företagets omplacering av kvinnan i praktiken en uppsägning eftersom den gamla tjänsten fanns kvar och hade tillsatts med en annan anställd. Därtill var den nya tjänsten inte likvärdig med den tidigare tjänsten, bland annat eftersom den inte innefattade något ledningsansvar och innebar försämrade arbetstider.

Verkstadsföretaget medger nu att kvinnan har missgynnats i strid med föräldraledighetslagen och parterna har därför träffat en förlikning.
Förlikningen har stadfästs genom dom i Arbetsdomstolen (AD) och ärendet avslutas därmed.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 januari 2024