Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsgivare nekade arbetssökande anställning för att hen inte var EU-medborgare

DO har granskat om ett kött- och charkföretag har överträtt förbudet mot diskriminering i arbetslivet genom att ha krävt att en arbetssökande ska ha EU-medborgarskap för att kunna bli anställd på bolaget.

Därför inledde DO en tillsyn

En arbetstagare (A) hos bolaget lämnade uppgifter till DO om att bolaget arbetsbefriade hen från en visstidsanställning och därefter inte erbjudit A fortsatt anställning i bolaget.

Dessa beslut har enligt arbetstagaren haft samband med att A inte är svensk medborgare.

Den arbetssökande sökte och fick anställning hos bolaget. Vid anställningsintervjun frågade bolaget om A var svensk medborgare eller om A hade ett arbetstillstånd. A berättade då att hen hade ett permanent uppehållstillstånd och således arbetstillstånd. Samma dag som A skulle börja arbeta meddelade bolaget att A var arbetsbefriad med två veckors lön.

Bolaget uppgav att anledningen till detta var att det är ett krav att man är svensk medborgare för att bli anställd på bolaget.

DO:s beslut

DO bedömer att bolagets krav på att arbetssökande ska ha EU‑medborgarskap för att få anställning inte är förenligt med förbudet mot indirekt diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. DO bedömer att bolaget genom att tillämpa kravet gentemot A har överträtt diskrimineringsförbudet.

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2022