Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsgivare nekade anställd fortbildning på grund av föräldraledighet

Händelsen enligt anmälan

Kvinnan arbetade som sjukgymnast inom Stockholms läns landsting. Hon ansökte 2007 om att få gå en utbildning i rehabilitering och behandling av idrottsskador. Men arbetsgivaren nekade henne att gå kursen med motiveringen att de nyförvärvade kunskaperna skulle bli svåra att förankra eftersom hon skulle gå på föräldraledighet en kort tid efter kursen.

Stämning

Den dåvarande myndigheten Jämställdhetsombudsmannen (JämO) stämde Stockholms läns landsting bland annat för att ha brutit mot förbudet att missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet.

10 juni 2009: Dom i Arbetsdomstolen

Enligt Arbetsdomstolen hade Stockholms läns landsting utsatt kvinnan för ett missgynnande genom att neka henne utbildning med hänvisning till att hon skulle vara föräldraledig. Arbetsdomstolen dömde att Stockholms läns landsting skulle betala 25 000 kronor i skadestånd till kvinnan för missgynnandet.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet, Diskrimineringsombudsmannen (DO). Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som ägde rum före den 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2021