Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsgivare missgynnade kvinna efter föräldraledighet

Händelsen enligt anmälan

En kvinna var anställd som teamledare hos Klarna Bank och gick på föräldraledighet hösten 2022. Under föräldraledigheten genomförde Klarna Bank en omorganisation vilket innebar att arbetsgrupperna på den avdelning där kvinnan var anställd gjordes om. I samband med det fick kvinnans vikarie under föräldraledigheten en tjänst som var likvärdig med den som kvinnan tidigare hade haft. Kvinnan själv fick dock enbart en tjänst som medarbetare i ett annat team. Omplaceringen innebar således att hon gick från att vara teamledare till att vara handläggare/medarbetare och underställd en annan teamledare.

Klarna Bank har därefter gjort ytterligare en omorganisation vilket innebär att kvinnan nu inte längre är anställd av Klarna Bank utan av ett konsultbolag.

DO:s bedömning

Enligt DO var det ett missgynnande när kvinnan i samband med att hon kom tillbaka från föräldraledighet inte fick en likvärdig tjänst med den hon hade innan hon gick på ledighet.

Även om arbetsgivaren har gjort en omorganisation så har det ju funnits en ny tjänst som teamledare som var likvärdig med den gamla. I stället för att erbjuda kvinnan den tjänsten har bolaget valt att tillsätta den permanent med kvinnans vikarie. Det innebär en överträdelse av lagens missgynnandeförbud.

Enligt föräldraledighetslagen har en arbetstagare rätt att efter en föräldraledighet återfå sina gamla arbetsuppgifter eller, om det inte är möjligt, likvärdiga uppgifter, på villkor som inte är mindre förmånliga för arbetstagaren. DO:s bedömning är att kvinnans nya placering inte är att betrakta som likvärdig och att omplaceringen därtill kan komma att påverka kvinnans karriärsutveckling negativt. Omplaceringen är därför ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen.

26 februari 2024: DO begär ersättning

DO bedömer att arbetsgivaren ska betala 135 000 kronor i skadestånd till kvinnan för missgynnande i samband med föräldraledighet.

26 april 2024: Förlikning

DO och Klarna Bank har nått en förlikning, vilket innebär att ärendet därmed avslutas.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 april 2024