Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsgivare drog tillbaka erbjudande om tjänst efter besked om graviditet

Händelsen enligt anmälan

En kvinna sökte anställning som redovisningsekonom på ett företag som säljer babyprodukter. Hon blev erbjuden tjänsten och fick sedan veta att hon var gravid. När hon sedan berättade för företaget om sin graviditet drog de tillbaka sitt erbjudande om anställning.

DO:s bedömning

DO utredde händelsen och kom fram till att arbetsgivarens beslut att återta erbjudande om anställning var en direkt följd av kvinnans graviditet. DO:s bedömde därför arbetsgivaren hade brutit mot förbudet mot diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden kön. Därmed beslöt DO att att träda in som part för kvinnan.

20 januari 2022: Krav på diskrimineringsersättning

DO begärde att arbetsgivaren skulle betala 90 000 kr i diskrimineringsersättning till kvinnan.

22 februari 2022: Arbetsgivaren betalar ersättning till kvinnan

DO och arbetsgivaren kommer överens om en förlikning som innebär att arbetsgivaren betalar ersättning till kvinnan. Därmed avslutade DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 5 maj 2022