Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsgivare avbröt rekrytering av gravid kvinna

Händelse enligt anmälan

Ett konsultbolag sökte nya konsulter för ett uppdrag hos en extern kund. En arbetssökande kvinna som kontaktats av konsultbolaget för uppdraget, valdes sedan bort av konsultbolaget på grund av att hon uppgivit att hon var gravid och skulle vara mammaledig under totalt 6–8 månader. 

DO:s bedömning

DO bedömer att konsultbolaget redan genom att sålla bort kvinnan före det att hon presenterats för kunden, har diskriminerat kvinnan på grund av hennes graviditet. Ett missgynnande som har samband med graviditet är i diskrimineringslagen likställt med diskriminering som har samband med kön. Detta eftersom endast kvinnor kan bli gravida.

Det krävs inte någon jämförelse med hur en man skulle ha behandlats i samma situation, utan jämförelsen görs i stället med hur kvinnan hade behandlats om hon inte hade varit gravid.

26 april 2023: DO begär ersättning

DO begär att konsultbolaget ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 9 januari 2024