Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsgivare avbröt provanställning när kvinna vabbade

Händelsen enligt anmälan

En kvinna började en provanställning på ett städföretag i Småland. Efter en vecka behövde hon tillfälligt vara borta från arbetet på grund av vård av sjukt barn (vab). Företaget (arbetsgivaren) framförde bland annat att barnets andra förälder borde ha vabbat under kvinnans provanställning. Kort tid därefter avbröts provanställningen.

DO:s bedömning

DO anser att kvinnan missgynnats enligt föräldraledighetslagen.

27 januari 2023: DO begär ersättning

DO begär totalt 250 000 kronor i ersättning till kvinnan. Detta omfattar både allmänt skadestånd och ersättning för kvinnans ekonomiska förlust.

27 februari 2023: DO stämmer

Arbetsgivaren har valt att inte betala begärd ersättning. DO går därför vidare genom att lämna in stämningsansökan till Arbetsdomstolen (AD).

12 juli 2023: Förlikning

Parterna har träffat en förlikning. DO återkallar därför sin talan i målet och begär att Arbetsdomstolen skriver av målet från vidare handläggning. Ärendet är därmed avslutat hos DO.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 juli 2023