Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsförmedlingen valde bort sökande på grund av ålder vid en rekrytering

Händelsen enligt anmälan

En 62-årig kvinnan sökte en tjänst som jobbcoach på Arbetsförmedlingen. Hon uppfyllde kravprofilen för tjänsten och hade bred arbetslivserfarenhet. När Arbetsförmedlingen kallade tio sökande till intervju för de två tjänsterna fanns 62-åringen inte med. Arbetsförmedlingen valde istället ut sex kvinnor, som var betydligt yngre än den 62-åriga kvinnan, samt fyra män, varav en i 60-årsåldern.

Till slut anställdes två yngre kvinnor med sämre meriter och kortare arbetslivserfarenhet än 62-åringen.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 23 april 2009.

8 december 2009: Stämning

DO stämde Arbetsförmedlingen för diskriminering som har samband med kön och ålder.

15 december 2010: Dom i Arbetsdomstolen

Enligt Arbetsdomstolen (AD) hade Arbetsförmedlingen utsatt den 62-åriga kvinnan för diskriminering som har samband med kön och ålder genom att inte kalla henne till intervju, samt med ålder genom att hon inte erbjöds anställning. AD dömde Arbetsförmedlingen att betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022