Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsförmedlingen krävde att deltagare skulle äta griskött för att genomföra utbildning

Händelsen enligt anmälan

En kvinna gick på en kockutbildning hos arbetsförmedlingen. När kvinnan var på ett informationsmöte om utbildningen förstod att alla deltagarna skulle bli tvungna att smaka griskött. Enligt utbildningsanordnaren gick det inte att göra något undantag i hennes fall, trots att hon förklarade att hon var muslim och därför inte fick smaka på griskött.

Anmälan till DO

Kvinnan gjorde en anmälan till DO som inkom den 3 juni 2010.

DO:s bedömning

DO har utrett anmälan och gjort bedömningen att Arbetsförmedlingen missgynnat kvinnan på ett sätt som haft samband med hennes religion. DO var därför beredd att väcka talan i domstol mot Arbetsförmedlingen om diskriminering.

28 februari 2012: Förlikning

DO träffade en förlikning med Arbetsförmedlingen. Genom förlikningen blev tvisten löst.

Arbetsförmedlingen ska se över kravet på att alla deltagare i utbildningen måste kunna smaka all mat.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2021