Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsförmedling återkallade anvisning till program på grund av utebliven handskakning

Händelsen enligt anmälan

Mannen påbörjade en arbetsmarknadsutbildning till verkstadsoperatör i Älmhult i december 2005. I maj året därpå besökte han tillsammans med en representant från utbildningsföretaget Lernia AB ett företag för att diskutera en praktikplats. Vid besöket avböjde mannen att skaka hand med den kvinnliga vd:n och hälsade i stället genom att lägga handen mot sitt bröst.

Mannen fick ingen praktikplats på företaget. Enligt Arbetsförmedlingen berodde det på mannens vägran att ta den kvinnliga vd:n i hand. Därför beslutade man att återkalla anvisningen till det arbetsmarknadspolitiska programmet, vilket innebar att mannen förlorade sin försörjning.

Enligt företaget fick mannen inte praktikplatsen för att han saknade rätt kompetens. Sättet att hälsa hade alltså inte påverkat företagets beslut om praktikplatsen. Det hade inte heller förekommit någon kommunikation mellan företaget och Arbetsförmedlingen om händelsen. Arbetsförmedlingen har inte kunnat redogöra för hur man fick reda på vad som hände vid mötet på företaget.

Anmälan till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Mannen gjorde en anmälan till den dåvarande myndigheten Ombudsmannen mot etnisk diskriminering som inkom den 29 juni 2006.

Stämning

DO stämde Arbetsförmedlingen (AF) för diskriminering som har samband med religion eftersom mannen stängts av från aktivitetsstöd med hänvisning till hans religion. Mannen hade avböjt att skaka hand med den kvinnliga företagsrepresentanten eftersom det stred mot hans religiösa övertygelse att män eller kvinnor vidrör personer av motsatt kön utanför familjen.

8 februari 2010: Tingsrättsdom

Stockholms tingsrätt slog fast att det var diskriminering när arbetsförmedlingen i Älmhult stängde av en man för att han avböjt att skaka hand med den kvinnliga chefen på ett företag. Tingsrätten dömer arbetsförmedlingen att betala 60 000 kronor i skadestånd till mannen.

Tingsrätten konstaterar i sin dom att arbetsförmedlingen inte haft någon saklig grund för att återkalla anvisningen. Tingsrätten slår också fast att arbetsförmedlingen hade återkallat anvisningen på grund av den uteblivna handskakningen. Därmed hade mannen blivit missgynnad och utsatt för diskriminering som hade samband med religion.

Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft och de tidigare ombudsmännen mot diskriminering slogs samman till en myndighet. Ärendet fördes då över till DO. Anmälan omfattade händelser som skedde före 31 december 2008 och bedömdes därför enligt tidigare lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2022