Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsförmedling återkallade anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin för person som vägrade sälja lotter

Händelsen enligt anmälan

Mannen som är medlem i Jehovas Vittnen blev anvisad av Arbetsförmedlingen till jobb- och utvecklingsgarantin. Mannen fick besked att ett företag som bland annat säljer lotterier till ideella organisationer var intresserat av att träffa honom för en intervju. Då förklarade mannen att han inte kunde ta det aktuella arbetet på grund av etiska och moraliska principer. I ett intyg berättade han att han är ett Jehovas vittne och att arbetet ifråga skulle gå emot hans religiösa övertygelse.

Arbetsförmedlingen återkallade därefter anvisningen till jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen menar att mannen hade misskött sig genom att bidra till att han inte kallades på intervju hos en arbetsgivare som hade ett arbete att erbjuda. Mannen blev därmed satt på karens i 45 dagar utan någon ersättning.

Anmälan till DO

Mannen gjorde en anmälan till DO som inkom den 7 mars 2014.

DO:s bedömning

Efter utredning gjorde DO bedömningen att arbetsförmedlingen utsatt den arbetssökande för indirekt diskriminering som har samband med religion.

21 juli 2014: Stämning

DO stämde arbetsförmedlingen (staten) till tingsrätten och yrkade på att de ska betala 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till den arbetssökande.

28 december 2015: Dom från Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt ansåg att det var diskriminering när Arbetsförmedlingen beslutade att återkalla en mans anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin med hänvisning till att han av religiösa skäl inte ansåg sig kunna söka ett anvisat arbete. Tingsrätten dömde Arbetsförmedlingen att betala 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

22 mars: dom i hovrätten

Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Domen har vunnit laga kraft.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 juli 2022