Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Aktiva åtgärder på 48 högskolor

Under 2014 och 2013 genomförde DO granskningar av samtliga högskolors arbete med aktiva åtgärder. Granskningen 2014 genomfördes som ett led i ett regeringsuppdrag.

14 februari 2013: Regeringsuppdrag

Regeringen gav 2013 DO i uppdrag att utöka sina tillsyns- och främjandeinsatser om aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen när det gäller arbetsgivares arbete med lönekartläggning och högskolors och universitets arbete med aktiva åtgärder.

Under 2014 och 2013 genomförde DO granskningar av samtliga högskolors arbete med aktiva åtgärder. Granskningen 2014 genomfördes som ett led i regeringsuppdraget.

Granskade universitet och högskolor

 1. Beckmans Designhögskola
 2. Blekinge Tekniska högskola
 3. Chalmers tekniska högskola
 4. Ericastiftelsen
 5. Ersta Sköndal högskola
 6. Evidens AB
 7. Försvarshögskolan
 8. Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola (Gammelkroppa skogsskola)
 9. Gymnastik- och idrottshögskolan
 10. Göteborgs universitet
 11. Handelshögskolan i Stockholm
 12. Högskolan Dalarna
 13. Högskolan i Borås
 14. Högskolan i Gävle
 15. Högskolan i Halmstad
 16. Högskolan i Skövde
 17. Högskolan i Jönköping
 18. Högskolan Kristianstad
 19. Högskolan Väst
 20. Johannelunds teologiska högskola
 21. Karlstads universitet
 22. Karolinska institutet
 23. Konstfack
 24. Kungliga Konsthögskolan
 25. Kungliga musikhögskolan i Stockholm
 26. Kungliga tekniska högskolan
 27. Linköpings universitet
 28. Linnéuniversitetet
 29. Luleå tekniska universitet
 30. Lunds universitet
 31. Malmö högskola
 32. Mittuniversitetet
 33. Mälardalens högskola
 34. Newmaninstitutet
 35. Röda korsets högskola
 36. Sophiahemmet Högskola
 37. Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning
 38. Stockholms konstnärliga högskola
 39. Stockholms Musikpedagogiska Institut
 40. Stockholms universitet
 41. Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi
 42. Sveriges lantbrukaruniversitet
 43. Södertörns högskola
 44. Teologiska högskolan Stockholm
 45. Umeå universitet
 46. Uppsala universitet
 47. Örebro Teologiska högskola
 48. Örebro universitet

27 februari 2015: Utdrag från återrapporteringen

Flertalet högskolor har brustit i sin redovisning av hur de planerade åtgärderna i föregående års plan har genomförts och det framkommer också att drygt en tredjedel av högskolorna brast i att årligen upprätta en likabehandlingsplan. Det saknas hos dessa högskolor en systematik i arbetet.

DO noterade också i granskningen att 13 högskolor som har en likabehandlingsplan inte behandlar samtliga aktuella diskrimineringsgrunder och de åtgärder som omfattas för var och en av dessa. Så gott som alla högskolor som deltog i en utvärdering instämde i att tillsynen i olika hög grad ökat deras kunskaper om

Observera att tillsynen genomföres utifrån bestämmelser om aktiva åtgärder som fanns 2015 och att dessa förändrades 1 januari 2017.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 december 2021