Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Aktiva åtgärder inom kommuner och regioner

DO har gjort en analys hur arbetsgivare inom kommuner och regioner följer krav på riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Resultatet av tillsynen

Sammanfattningsvis fann DO brister i riktlinjer och/eller rutiner hos 90 procent av de totalt 310 granskade arbetsgivarna.

Tillsynen visade att 238 arbetsgivare hade brister i sina riktlinjer. Av dessa hade

 • 98 brister som gällde trakasserier
 • 57 brister som gällde sexuella trakasserier
 • 221 brister som gällde repressalier.

Vi fann även att 274 arbetsgivare hade brister i sina rutiner. Av dessa hade

 • 113 brister som gällde trakasserier
 • 86 brister som gällde sexuella trakasserier
 • 272 brister som gällde repressalier.

Sexton hade brister på samtliga av de sex punkter som vi granskade. Det innebar att de brast både i sina riktlinjer och rutiner när det gällde trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier.

Så genomförde vi granskningen

DO genomför löpande tillsyn av hur arbetsgivare uppfyller kraven på så kallade aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.

Under åren 2017-2019 granskade DO särskilt en bestämmelse som handlar om att arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Tillsynen omfattade arbetsgivare inom flera branscher. Syftet var att kontrollera att arbetsgivarna följer lagen. Samtidigt ville vi genom tillsynen uppmärksamma arbetsgivarna på bestämmelserna om aktiva åtgärder som började gälla 1 januari 2017.

I vår tillsyn begär vi in arbetsgivarnas riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Vi utför sedan en kontroll av att arbetsgivarna uppfyller lagens krav på riktlinjer och rutiner. Granskningen avslutas med ett tillsynsbeslut där det framgår vilka eventuella brister som finns. Beslutet innehåller också övergripande information om samtliga bestämmelser om aktiva åtgärder.

Granskade branscher

Tillsynen omfattar

 • 290 kommuner
 • 20 landsting
 • 92 privata arbetsgivare inom juridik, kultur och media
 • 181 företag inom bygg- och anläggning
 • 150 IT-företag
 • 150 företag inom hotell- och restaurangbranschen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2022