Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Aktiva åtgärder inom hotell- och restaurangbranschen

Här redovisar vi resultatet av tillsynen av 150 arbetsgivare inom hotell och restaurangbranschen. DO avslutade tillsynen i juli 2019.

Resultat av granskningen

Inom hotell- och restaurangbranschen har DO granskat 150 arbetsgivare. Av dessa hade 118, det vill säga nästan 80 procent, brister i sina riktlinjer och/eller rutiner.

Tillsynen visade att 95 arbetsgivare hade brister i sina riktlinjer. Av dessa hade

 • 33 arbetsgivare brister som gällde trakasserier
 • 26 arbetsgivare brister som gällde sexuella trakasserier
 • 83 arbetsgivare som gällde repressalier.

Vi fann även att 117 arbetsgivare hade brister i sina rutiner. Av dessa hade

 • 64 arbetsgivare brister som gällde trakasserier
 • 63 arbetsgivare brister som gällde sexuella trakasserier
 • 115 arbetsgivare brister som gällde repressalier.

Nio arbetsgivare brast på samtliga sex punkter, det vill säga både i sina riktlinjer och rutiner vid trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

32 arbetsgivare var godkända i alla delar.

Så genomförde vi granskningen

DO genomför löpande tillsyn av hur arbetsgivare uppfyller kraven på så kallade aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.

Under åren 2017-2019 granskade DO särskilt en bestämmelse som handlar om att arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Tillsynen omfattade arbetsgivare inom flera branscher. Syftet var att kontrollera att arbetsgivarna följer lagen. Samtidigt ville vi genom tillsynen uppmärksamma arbetsgivarna på bestämmelserna om aktiva åtgärder som började gälla 1 januari 2017.

I vår tillsyn begär vi in arbetsgivarnas riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Vi utför sedan en kontroll av att arbetsgivarna uppfyller lagens krav på riktlinjer och rutiner. Granskningen avslutas med ett tillsynsbeslut där det framgår vilka eventuella brister som finns. Beslutet innehåller också övergripande information om samtliga bestämmelser om aktiva åtgärder.

Granskade branscher

Tillsynen omfattar

 • 290 kommuner
 • 20 landsting
 • 92 privata arbetsgivare inom juridik, kultur och media
 • 181 företag inom bygg- och anläggning
 • 150 IT-företag
 • 150 företag inom hotell- och restaurangbranschen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 december 2021