Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Aktiva åtgärder inom bygg- och anläggningsbranschen

Här redovisar vi resultatet av tillsynen av 150 arbetsgivare inom bygg och anläggningsbranschen. DO avslutade tillsynen i juli 2019.

Resultat av granskningen

Inom bygg- och anläggningsbranschen har DO granskat 181 arbetsgivare. Av dessa hade 164, det vill säga över 90 procent, brister i sina riktlinjer och/eller rutiner.

Tillsynen visade att 127 arbetsgivare hade brister i sina riktlinjer. Av dessa hade

 • 54 arbetsgivare brister som gällde trakasserier
 • 51 arbetsgivare brister som gällde sexuella trakasserier
 • 123 arbetsgivare brister som gällde repressalier.

Vi fann även att 160 arbetsgivare hade brister i sina rutiner. Av dessa hade

 • 85 arbetsgivare brister som gällde trakasserier
 • 86 arbetsgivare brister som gällde sexuella trakasserier
 • 159 arbetsgivare brister som gällde repressalier.

20 arbetsgivare brast på samtliga sex punkter, det vill säga både i sina riktlinjer och rutiner vid trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 15 arbetsgivare var godkända i alla delar.

Två ärenden avskrevs på grund av att företaget upphört eller liknande.

Så genomförde vi granskningen

DO genomför löpande tillsyn av hur arbetsgivare uppfyller kraven på så kallade aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.

Under åren 2017-2019 granskade DO särskilt en bestämmelse som handlar om att arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Tillsynen omfattade arbetsgivare inom flera branscher. Syftet var att kontrollera att arbetsgivarna följer lagen. Samtidigt ville vi genom tillsynen uppmärksamma arbetsgivarna på bestämmelserna om aktiva åtgärder som började gälla 1 januari 2017.

I vår tillsyn begär vi in arbetsgivarnas riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Vi utför sedan en kontroll av att arbetsgivarna uppfyller lagens krav på riktlinjer och rutiner. Granskningen avslutas med ett tillsynsbeslut där det framgår vilka eventuella brister som finns. Beslutet innehåller också övergripande information om samtliga bestämmelser om aktiva åtgärder.

Granskade branscher

Tillsynen omfattar

 • 290 kommuner
 • 20 landsting
 • 92 privata arbetsgivare inom juridik, kultur och media
 • 181 företag inom bygg- och anläggning
 • 150 IT-företag
 • 150 företag inom hotell- och restaurangbranschen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 30 september 2021