Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Aktiva åtgärder inom branscherna kultur, media och juridik

DO har gjort en analys hur arbetsgivare inom branscherna kultur, media och juridik följer krav på riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Resultat av granskningen

DO granskat 92 arbetsgivare inom kultur, media och juridik. Av dessa hade cirka 85 procent någon form av brister i sina riktlinjer och/eller rutiner.

Tillsynen visade att 57 arbetsgivare hade brister i sina riktlinjer. Av dessa hade

 • 19 brister i riktlinjer som gällde trakasserier
 • 21 brister som gällde sexuella trakasserier
 • 53 brister som gällde repressalier.

Vi fann även att 68 arbetsgivare hade brister i sina rutiner. Av dessa hade

 • 20 brister som gällde trakasserier
 • 24 brister som gällde sexuella trakasserier
 • 75 brister som gällde repressalier.

Så genomförde vi granskningen

DO genomför löpande tillsyn av hur arbetsgivare uppfyller kraven på så kallade aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.

Under åren 2017-2019 granskade DO särskilt en bestämmelse som handlar om att arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Tillsynen omfattade arbetsgivare inom flera branscher. Syftet var att kontrollera att arbetsgivarna följer lagen. Samtidigt ville vi genom tillsynen uppmärksamma arbetsgivarna på bestämmelserna om aktiva åtgärder som började gälla 1 januari 2017.

I vår tillsyn begär vi in arbetsgivarnas riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Vi utför sedan en kontroll av att arbetsgivarna uppfyller lagens krav på riktlinjer och rutiner. Granskningen avslutas med ett tillsynsbeslut där det framgår vilka eventuella brister som finns. Beslutet innehåller också övergripande information om samtliga bestämmelser om aktiva åtgärder.

Granskade branscher

Tillsynen omfattar

 • 290 kommuner
 • 20 landsting
 • 92 privata arbetsgivare inom juridik, kultur och media
 • 181 företag inom bygg- och anläggning
 • 150 IT-företag
 • 150 företag inom hotell- och restaurangbranschen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 augusti 2023