Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tvister, domar och tillsynsbeslut

Här kan du söka efter olika typer av ärenden. Till exempel domar som har meddelats i ärenden som DO har drivit i domstol eller ärenden som avgjorts på annat sätt. Du kan också söka efter ett urval av DO:s tillsynsbeslut.

DO:s tillsynsbeslut

DO tar emot anmälningar från enskilda personer om diskriminering. Vi granskar alla anmälningar och kan sedan välja att inleda en utredning av om en verksamhet har överträtt diskrimineringslagen. En tillsynsutredning kan leda till ett tillsynsbeslut eller till att DO väljer att företräda den som har utsatts för diskriminering. Ärendet går då över till att bli en tvist (se mer under ”Tvister, stämningar och domar”).

Ett tillsynsbeslut är riktat till den verksamhet som DO granskar – så kallade tillsynsobjekt. Tillsynsobjekt kan till exempel vara arbetsgivare, skolor, bostadsbolag eller sjukhus. Tillsynsbeslutet innehåller DO:s bedömning av om tillsynsobjektet har följt diskrimineringslagen eller inte. DO:s tillsynsbeslut är inte rättsligt bindande men kan ändå leda till att en verksamhet exempelvis ändrar en rutin eller regel som riskerar att diskriminera någon.

Tvister, stämningar och domar

DO har möjlighet att företräda enskilda personer i domstol och begära diskrimineringsersättning för dem som vi företräder. Sådana ärenden inleds genom att vi kontaktar den verksamhet som DO anser har diskriminerat för att begära diskrimineringsersättning åt den diskriminerade. Om verksamheten inte går med på DO:s begäran lämnar vi in en stämningsansökan till en domstol. Målet drivs av DO, men det är domstolen som avgör om verksamheten har brutit mot diskrimineringslagen och som beslutar vilken ersättning som ska betalas. Domstolens dom är rättsligt bindande.

Resultat av sökning.

 • Migrationsverket avslutade provanställning efter vab

  | DO begär ersättning

  Händelsen enligt anmälan En kvinna började i februari en provanställning på Migrationsverkets förvarsenheter. I mitten av juni blev hon kallad till ett möte med

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Krav mot kommun för sexuella trakasserier

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En förskolelärare på en av kommunens förskolor har utsatt barnet för våldtäkt mot barn som också är sexuella trakasserier enligt

  Bestämmelse: Sexuella trakasserier
 • Arbetsgivare avbröt provanställning när kvinna vabbade

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En kvinna började en provanställning på ett städföretag i Småland. Efter en vecka behövde hon tillfälligt vara borta från arbetet på

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Händelsen enligt anmälan Anmälaren hade sökt arbete hos arbetsgivaren vid flera tillfällen. Vid den senaste ansökan fick kvinnan besked via e-post att arbetet

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • En skola i Malmö har inte vidtagit de behovsanpassade åtgärder som kan anses skäliga för att en elev med funktionsnedsättning ska ha kunnat ta del av

  Bestämmelse: Bristande tillgänglighet
 • Simhall nekade person med ledsagare inträde

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En 18-årig person med funktionsnedsättning kom med sin ledsagare till simhallen. Personen och ledsagaren har olika kön. Simhallens

  Bestämmelse: Bristande tillgänglighet
 • Provanställning avbröts efter graviditetsrelaterad frånvaro

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Kvinnan hade precis påbörjat en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning hos ett serviceföretag med säte i Stockholm.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Arbetsgivare avbröt rekrytering av gravid kvinna

  | DO begär ersättning

  Händelse enligt anmälan Ett konsultbolag sökte nya konsulter för ett uppdrag hos en extern kund. En arbetssökande kvinna som kontaktats av konsultbolaget för

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Lärare utsatte elev för sexuella trakasserier

  | DO begär ersättning

  Händelsen enligt anmälan Eleven har beskrivit hur en lärare uttryckt sig kränkande gentemot henne när de båda befann sig ensamma i ett undervisningsrum. Eleven

  Bestämmelse: Sexuella trakasserier
 • Kvinna fick inte resa med assistanshund på flyg

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En kvinna har till följd av en funktionsnedsättning en assistanshund. Hon uppmanades i samband med att hon skulle boka en flygresa att

  Bestämmelse: Bristande tillgänglighet
 • Tågvärd avvisade man trots giltigt färdbevis

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan Anmälaren reste med tåg. En annan person som reste i samma vagn kunde inte visa ett giltigt färdbevis och blev avvisad av tågvärden. I

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Händelsen enligt anmälan En kvinna som arbetade på ett verkstadsföretag skulle återgå i arbete efter sin föräldraledighet. Då fick hon veta att hennes tjänst

  Bestämmelse: Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Arbetsgivare avbröt rekrytering vid graviditetsbesked

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan När en kvinna som sökte arbete hos ett finansbolag berättade för rekryteraren att hon var gravid fick hon beskedet att hon inte var

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
Till toppen