Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tillsynsbeslut och domar

Här kan du söka efter pågående domstolsprocesser och samtliga domar i ärenden som DO har drivit i domstol. Du kan också söka efter ett urval av DO:s tillsynsbeslut.

Stämningsansökan och domar

DO har möjlighet att företräda enskilda individer i domstol i mål som vi bedömer är principiellt viktiga. Ett sådant mål inleds med att DO lämnar in en stämningsansökan till en domstol. Målen drivs av DO:s jurister men det är domstolen som avgör om diskriminering har skett och som beslutar om diskrimineringsersättning. Domstolens dom är juridiskt bindande.

DO:s tillsynsbeslut

DO kan också genomföra en tillsynsutredning. Ett tillsynsbeslut är ett resultat av en tillsynsutredning och är riktat till den verksamhet eller de verksamheter som vi granskar - så kallade tillsynsobjekt. Tillsynsobjekt kan till exempel vara verksamheter i egenskap av arbetsgivare, skolor, bostadsbolag eller sjukhus. Tillsynsbeslutet innehåller DO:s bedömning - det vill säga om vi bedömer om tillsynsobjektet har handlat i enlighet med lagen eller inte. DO:s tillsynsbeslut är inte juridiskt bindande men kan ändå leda till att en verksamhet exempelvis ändrar en rutin eller regel som riskerar att diskriminera någon.

Du kan filtrera sidans innehåll med knappar och i rullister. När du gjort ett val ändras innehållet automatiskt.

Din sökning gav 61 träffar

 • Klinik nekade transkvinna konsultation

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat om en klinik för plastikkirurgi har överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med kön och könsöverskridande identitet eller uttryck

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Krav på ålder och kön i jobbannons

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat om en arbetsgivare överträtt förbudet mot diskriminering genom att vid annonsering efter en personlig assistent ställa krav som har samband med

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Ojämställda löner under fotbolls-VM

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat om Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med kön i fråga om ersättning till fotbollsspelare

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Indirekt diskriminering
 • Taxibolag sa upp kvinna på grund av graviditet

  | Dom i domstol

  Händelsen enligt anmälan Ett taxibolag anställde en kvinna i november 2017 och i början av december meddelade kvinnan via sms att hon var gravid med tvillingar.

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Festival marknadsfördes som "mansfri"

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat om en förening har överträtt förbudet mot diskriminering i samband med musikfestivalen Statement Festival. Därför inledde DO en tillsyn DO har

  Bestämmelse: Direkt diskriminering
 • Könsuppdelad undervisning på idrottsgymnasium

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat om Örnsköldsviks kommun har diskriminerat eller riskerar att diskriminera elever vid Örnsköldsviks Gymnasiums ishockeyutbildning (nationellt

  Bestämmelse: Aktiva åtgärder, Direkt diskriminering
 • Banktjänster för kunder som bytt juridiskt kön

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat rutiner hos fyra banker. Granskningen har bland annat avsett att klargöra vilken sorts legitimation som banken godtar för personer som genomgår

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Indirekt diskriminering
 • Cateringfirma avslutade kvinnas provanställning på grund av graviditet

  | Överenskommelse eller förlikning

  Händelsen enligt anmälan En kvinna hade en provanställning som restaurangbiträde hos en cateringfirma och hade arbetat i ungefär en månad när hon fick veta att

  Bestämmelse: Direkt diskriminering, Missgynnade enligt föräldraledighetslagen
 • Skola delade upp barn efter kön

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat om en utbildningsanordnares arbetssätt riskerar att leda till diskriminering samt granskat utbildningsanordnarens arbete med aktiva åtgärder.

  Bestämmelse: Aktiva åtgärder, Direkt diskriminering
 • Jämställdhetsarbetet i statliga myndigheter

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO granskade statliga myndigheters jämställdhetsarbete. Granskningen omfattande statliga myndigheter med minst 25 anställda. DO begärde att få ta del av

  Bestämmelse: Aktiva åtgärder
 • Tillgång till vård i samband med graviditet

  | DO:s tillsynsbeslut

  DO har granskat om Region Östergötland har överträtt diskrimineringslagens förbud mot diskriminering som har samband med kön i kontakten med en patient. Därför

  Bestämmelse: Direkt diskriminering