Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Västra Götalandsregionen nedprioriterade akut sjukdomstillstånd

Händelsen enligt anmälan

Västra Götalands läns landsting agerande i samband med att en man drabbades av en hjärnblödning innebar diskriminering, och följden blev att mannen inte fick den akutsjukvård han behövde inom tillräcklig tid. Nu stämmer DO landstinget för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

18 november 2019: DO stämmer

DO lämnade in en stämningsansökan till Göteborgs tingsrätt och yrkade på att Västra Götalands läns landsting ska betala 600 000 kronor till mannens dödsbo.

26 maj 2021: Dom i Göteborgs tingsrätt

Tingsrätten konstaterar nu i domen att nedprioriteringen av mannens tillstånd hade samband med mannens etniska tillhörighet. Agerandet har inneburit en överträdelse av diskrimineringslagen. Enligt tingsrätten har även mannens maka drabbats av diskriminering genom att vårdpersonalen inte lyssnat på hennes uppgifter om makens hälsotillstånd.

16 juni 2021: DO överklagar tingsrättens dom

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 september 2021