Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tillsynsbeslut och domar

Här kan du söka efter pågående domstolsprocesser och samtliga domar i ärenden som DO har drivit i domstol. Du kan också söka efter ett urval av DO:s tillsynsbeslut.

Stämningsansökan och domar

DO har möjlighet att företräda enskilda individer i domstol i mål som vi bedömer är principiellt viktiga. Ett sådant mål inleds med att DO lämnar in en stämningsansökan till en domstol. Målen drivs av DO:s jurister men det är domstolen som avgör om diskriminering har skett och som beslutar om diskrimineringsersättning. Domstolens dom är juridiskt bindande.

DO:s tillsynsbeslut

DO kan också genomföra en tillsynsutredning. Ett tillsynsbeslut är ett resultat av en tillsynsutredning och är riktat till den verksamhet eller de verksamheter som vi granskar - så kallade tillsynsobjekt. Tillsynsobjekt kan till exempel vara verksamheter i egenskap av arbetsgivare, skolor, bostadsbolag eller sjukhus. Tillsynsbeslutet innehåller DO:s bedömning - det vill säga om vi bedömer om tillsynsobjektet har handlat i enlighet med lagen eller inte. DO:s tillsynsbeslut är inte juridiskt bindande men kan ändå leda till att en verksamhet exempelvis ändrar en rutin eller regel som riskerar att diskriminera någon.

Du kan filtrera sidans innehåll med knappar och i rullister. När du gjort ett val ändras innehållet automatiskt.

Din sökning gav 244 träffar