Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Att mötas inom hälso- och sjukvård

Hur tänker och agerar du i mötet med patienter, anhöriga och kollegor?

  • Ett stöd i ert arbete med bemötande och för en jämlik vård i er verksamhet. Diskutera, reflektera och gör övningar tillsammans.
  • Materialet ger er exempel från verksamheter som arbetat med bemötande.
  • Ni får veta vilka regelverk som gäller för jämlika villkor.
En äldre kvinna sitter på sin säng, illustration.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Socialstyrelsen i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen och Sveriges kommuner och landsting
Senast reviderad:
23 januari 2015
Antal sidor:
124