Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad du som hyresvärd kan göra för att förebygga diskriminering?

Hyresvärdar har ett stort ansvar för att förmedla bostäder på ett icke-diskriminerande sätt. Har du koll?

  • Ta del av våra tips för att förebygga diskriminering, se över verksamheten och åtgärda de eventuella brister som ni hittar.
  • Frågor för reflektion över uthyrningspolicy och syfte bakom uthyrningskriterier.
  • Förslag på hur ni kan utbilda era anställda och följ upp hur arbetet går.
Två personer sitter bredvid varandra i en soffa och äter popcorn, fotografi.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
1 april 2021
Antal sidor:
4