Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Din guide mot diskriminering vid uthyrning av bostad

Har du säkerställt att ni inte diskriminerar någon som söker en bostad?

  • E-guiden ger en bra överblick över hyresvärdars ansvar enligt diskrimineringslagen.
  • Du får en beskrivning av vad förbudet mot diskriminering innebär och exempel på hur diskriminering på bostadsmarknaden kan se ut.
  • E-guiden ger dig tips på hur du som hyresvärd kan arbeta för att förebygga diskriminering.

Guiden är gratis, du behöver inte registrera dig och du kan gå in så många gånger du vill.

Du får grundläggande kunskaper för att kunna upptäcka och åtgärda risker för diskriminering i er verksamhet.

Guiden kan exempelvis användas som kompetensutveckling och vara en del av introduktionen av nyanställda.

Digital guide vid uthyrning av bostad

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
31 oktober 2023