Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Så jobbar du med aktiva åtgärder i högskolan

Vet du vilka krav som lagen ställer på att förebygga diskriminering i högskolan?

  • Du får en kort beskrivning av bestämmelserna i diskrimineringslagen.
  • Snabb översikt över ditt ansvar och hur du ska agera om någon blir diskriminerad.
  • Konkret information om hur processen går till.
Elever i ett klassrum, fotografi.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
13 december 2019
Antal sidor:
4