Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Faktablad om sexuella trakasserier och trakasserier i skolan

Trakasserier får inte förekomma i skolan. Vet du vad skolan måste göra för att stoppa det?

  • En beskrivning över hur skolan ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga trakasserier.
  • En tydlig översikt av vad sexuella trakasserier och trakasserier innebär.
  • Kort om skolans skyldighet att utreda och åtgärda när trakasserier förekommer.
En tjej håller upp sin hand mot kameran, fotografi.

Du får veta vilket ansvar skolan har för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier i skolan.

Faktabladet hjälper dig att komma igång med det förebyggande arbetet på skolan.

Du kommer veta när du ska utreda en händelse, oavsett om den skett på skolan eller om det skett utanför skoltid.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
1 december 2017
Antal sidor:
3