Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

E-utbildning Studenters rätt i högskolan

Är ni en inkluderande högskola som är fri från diskriminering?

  • Ett digitalt stöd till högskolor som vill utveckla arbetet för lika rättigheter och möjligheter för alla studenter.
  • Utbildningen riktar sig både till dig som är student och till dig som arbetar på högskolan.
  • Här får du information om studenters rättigheter och högskolans skyldigheter enligt diskrimineringslagen.
En mamma sitter i en soffa med sina två barn i knät, fotografi.

Du ökar dina kunskaper genom att göra enskilda studieuppgifter och gruppövningar i e-utbildningen.

För att kontrollera dina kunskaper inom diskrimineringsområdet kan du testa dig själv och det finns också förslag till ytterligare läsning.

Du som är mångfaldshandläggare på högskolan får stöd i att utbilda andra om lika rättigheter och möjligheter.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
1 juni 2018
Till toppen