Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Checklista för skolans aktiva åtgärder mot diskriminering

Har du koll på alla delar i arbetet med att förebygga diskriminering?

  • Hjälp för att ta er steg för steg i processen med att undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och utvärdera.
  • Tips, exempel och frågor att ställa längs vägen.
  • Visar vilka delar i arbetet med aktiva åtgärder som du ska dokumentera.
En kille sitter bredvid en fotbollsplan och pillar med sin mobiltelefon, fotografi.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
1 juli 2019
Antal sidor:
4