Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Aktiva åtgärder mot diskriminering i förskola och skola

Vet du vad diskrimineringslagen kräver att din skola ska göra?

  • En överblick av lagens bestämmelser som gäller alla skolformer enligt skollagen.
  • En tydlig bild av vad arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering innebär.
  • En beskrivning av alla steg skolan ska ta i det förebyggande arbetet.
Åtta ungdomar sitter på rad och skrattar, fotografi.

Du får större insikt i det systematiska arbetet som lagen kräver.

Du lär dig mer om lagens krav på samverkan med barn, elever och personal.

Du får veta vad som krävs av skolans dokumentation av aktiva åtgärder.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
12 juli 2017
Antal sidor:
4