Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Växthusmetoden - undersök risker på din arbetsplats

Känner du till vilka risker för diskriminering som finns på din arbetsplats?

  • Få upp ögonen för risker och kom igång med arbetet mot diskriminering.
  • Ta vara på medarbetarnas erfarenheter, förmågor och kunskaper i arbetet med kartlägga riskerna.
  • Hitta nya ingångar i ert pågående arbete för att minska riskerna och skapa lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Hämta ditt växthuspaket här

500 kronor exklusive moms

Vad är Växthuset?

Med Växthuset får arbetsplatsen stöd i att kartlägga diskriminering genom en affisch som illustrerar olika "rum" på en arbetsplats. Som hjälp i diskussioner finns en handledning med fördjupningsfrågor om de olika diskrimineringsgrunderna. Frågorna kan användas för att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i de olika "rummen", till exempel mötesrum, lunchrum, vid kaffemaskinen med flera.

Arbetet med hjälpmedlet Växthuset är tänkt att genomföras i grupp med 15-20 personer (max 25-30 personer) som delas in i mindre grupper med 3-5 personer.

Observera att handledningen inte finns med när du beställer Växthuset i tryckt format.

Här kan du beställa nya frågeblad och klisteretiketter.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
30 november 2016