Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats

Har du koll på vad lagen kräver av dig som arbetsgivare?

  • Du får exempel på situationer som du kan ställas inför och hur du ska agera.
  • Fördjupad kunskap om lagstiftningen som hjälper dig att fatta rätt beslut när situationen är kritisk.
  • En tydlig förklaring av hur kraven i diskrimineringslagen skiljer sig från kraven i arbetsmiljölagen.
En man lägger armen runt en kvinna trots att hon inte vill det, illustration.

Du kommer att veta hur du ska agera om det förekommer sexuella trakasserier - något som är otroligt viktigt för dina anställdas välmående.

Du kommer känna dig tryggare i hur du som arbetsgivare ska hantera och förebygga sexuella trakasserier på din arbetsplats.

Du kommer inte längre blanda ihop kraven i diskrimineringslagen med kraven i arbetsmiljölagen.

Hämta ditt exemplar här

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket
Senast reviderad:
26 november 2019
Antal sidor:
16