Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats

Har du koll på vad lagen kräver av dig som arbetsgivare?

  • Du får exempel på situationer som du kan ställas inför och hur du ska agera.
  • Fördjupad kunskap om lagstiftningen som hjälper dig att fatta rätt beslut när situationen är kritisk.
  • En tydlig förklaring av hur kraven i diskrimineringslagen skiljer sig från kraven i arbetsmiljölagen.

Hämta ditt exemplar här

En man lägger armen runt en kvinna trots att hon inte vill det, illustration.

Du kommer att veta hur du ska agera om det förekommer sexuella trakasserier - något som är otroligt viktigt för dina anställdas välmående.

Du kommer känna dig tryggare i hur du som arbetsgivare ska hantera och förebygga sexuella trakasserier på din arbetsplats.

Du kommer inte längre blanda ihop kraven i diskrimineringslagen med kraven i arbetsmiljölagen.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket
Senast reviderad:
26 november 2019
Antal sidor:
16