Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

MedVerkan - förändringsarbete med likabehandlingsfrågor

Har ditt förändringsarbete stannat av? Behöver du hjälp och inspiration?

  • Lär dig av andras erfarenheter och ta del av praktiska exempel på hur andra har gjort.
  • Underlag för att lättare kunna diskutera normer och hur de kan påverka en arbetsplats.
  • Handledning och tips på olika gruppövningar ni kan genomföra på din arbetsplats.
Två händer håller i en tänd glödlampa, fotografi.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Tema Likabehandling, DO och Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL)
Senast reviderad:
2 januari 2013
Antal sidor:
90