Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera

Känner du till vilka risker för diskriminering som finns i en rekryteringsprocess?

  • Nio djupgående och insiktsfulla kapitel med tillhörande frågor och checklistor som du kan använda under rekryteringsprocessen.
  • Du får lära dig om vanliga fallgropar - och hur du ska undvika dem.
  • Aktuell forskning med praktiska checklistor som du kan använda i din verksamhet.
Framsidan på rapporten "Hundra möjligheter att rekrytera" som är blå och vit med runda mönster, fotografi.

Din nya kunskap hjälper er att förhindra diskriminering i framtida rekryteringsprocesser.

Du lär dig att analysera rekryteringsprocesser och identifiera risker för diskriminering.

När du tagit del av innehållet blir du ännu bättre på att ta tillvara på din arbetsplats viktigaste resurs - de anställda.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
25 november 2016
Antal sidor:
36