Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förebygg diskriminering i arbetslivet

Vet du vad lagen kräver av dig som arbetsgivare?

  • I faktabladet får du överblick över ditt ansvar.
  • En tydlig bild av vad arbetet mot diskriminering innebär.
  • Snabbfakta om vad du ska göra.
Tre militärer bredvid varandra varav den mittersta tittar in i kameran, fotografi.

Du lär dig om det systematiska arbete som du ska genomföra.

Du får koll på arbetets fyra viktiga steg.

Du får veta inom vilka fem områden du ska arbeta.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
30 juni 2017
Antal sidor:
6