Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Har du koll på vad du som arbetsgivare måste göra för att förebygga diskriminering?

  • Vägledning i ditt arbete med aktiva åtgärder i arbetslivet.
  • Konkreta råd och tips i varje steg.
  • Exempel på hur arbetet kan gå till - utmaningar, lärdomar och lösningar.
Sex händer sträcks fram och möts.

HR-generalist på statlig myndighet: Jättebra med exempel som kan ge inspiration i det egna arbetet.

Mångfaldschef på stort företag: Guiden är utgångspunkten för vårt arbete - vi återvänder till den i alla steg. Tydligt, pedagogiskt och samlat.

HR-strateg på företag: Mycket enkel och lätt att använda. Ger bra stöd och exempel.

Jag vill veta mer om aktiva åtgärder

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
31 januari 2024