Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsgivares aktiva åtgärder mot diskriminering

Lagen kräver att alla arbetsgivare arbetar med aktiva åtgärder - har ni kommit igång på er arbetsplats?

  • Konkret hjälp för att komma igång med ditt fortlöpande arbete.
  • Tydliga frågor och exempel som leder dig genom processen.
  • Du får jobbet gjort.
Tre personer sitter vid sina datorer och arbetar, fotografi.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
21 december 2017
Antal sidor:
6