Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsgivare får inte missgynna föräldralediga

Förbudet gäller i princip i alla situationer på jobbet. Vad vet du om det?

  • En beskrivning av vad missgynnandeförbudet betyder i praktiken.
  • Exempel på verkliga och vägledande domar från Arbetsdomstolen.
  • Diskussionsfrågor som hjälper dig se över hur ni gör på din arbetsplats.
En kvinna håller sitt barn i sin famn, illustration.

Du minskar risken att en föräldraledig missgynnas i samband med, till exempel, en lönerevision.

Du får en bred grund att stå på och känner en större säkerhet i hur du ska skydda din anställda.

Du kommer veta hur du ska agera om du upptäcker att någon blir missgynnad på din arbetsplats.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
1 september 2020
Antal sidor:
6