Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vägar till rättigheter - lokalt antidiskrimineringsarbete

En inspirationsbok för dig som arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter i en ideell förening eller ett nätverk på lokal nivå

  • Visar olika vägar till upprättelse för den som blivit utsatt för diskriminering.
  • Behandlar olika metoder och arbetssätt från civila samhällets arbete med lika rättigheter och möjligheter.
  • Beskriver erfarenheter från lokalt arbete mot diskriminering i fyra olika kommuner.
Två personer åker skateboard på en tom gata i stan, fotografi.

I Eskilstuna har den lokala antidiskrimineringsbyråer bjudit in de större bostadsbolagen till ett nätverk för att motverka diskriminering vid uthyrning.

I Västra Götaland har funktionshinderrörelsen tagit initiativ till Tillgänglighetsdatabasen som blev ett verktyg för att uppmärksamma hur olika verksamheter i regionen ska förbättra tillgängligheten.

I Malmö har många av stadens ideella föreningar själva tagit sig an problem på arbetsmarknaden genom till exempel jobbsökarkurser, mentorsprogram och anpassade starta-eget-lån.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
2 december 2011
Antal sidor:
96