Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ledar- och assistanshundförares skydd enligt diskrimineringslagen

En publikation om fakta och om skyddet mot diskriminering för att inte diskriminera ledar- och assistanshundförare.

  • Fakta om ledar- och assistanshundar.
  • Skyldigheter för dig som är verksamhetsansvarig för att inte diskriminera.
  • Skyddet mot diskriminering för dig som är ledar- eller assistanshundförare.
ledar-assistanshund-framsida

Få ditt exemplar här

Foldern innehåller information om ledar- och assistanshundförares skydd enligt diskrimineringslagen. Den riktar sig både till ledar- och assistans­hundförare och till verksamhetsansvariga som tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
21 november 2023
Antal sidor:
8