Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Lagen om DO, diskrimineringslagen och familjeledighetslagarna

Lagarna som styr Diskrimineringsombudsmannens verksamhet

  • Lagen om Diskrimineringsombudsmannen (DO)
  • Diskrimineringslagen
  • Föräldraledighetslagen, lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl och lagen om ledighet för närståendevård.
En balansvåg i mässing, fotografi.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
6 februari 2023
Antal sidor:
64