Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Statistik över anmälningar till DO 2015–2023

Årlig rapport med statistik över anmälningar till DO.

  • Anmälningar om diskriminering ökade med 9 procent under 2023.
  • Anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning är vanligast.
  • De flesta anmälningarna om diskriminering som DO tar emot rör arbetslivet.

Den här rapporten innehåller statistik över de anmälningar som inkommit till DO under perioden 2015–2023, med särskilt fokus på de anmälningar som inkom 2023.

Mellan åren 2022 och 2023 ökade antalet anmälningar om diskriminering från 3 594 till 3 930. Anmälningarna om diskriminering handlar oftast om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet.

Statistik över anmälningar ger inte hela bilden av diskrimineringen i samhället, men den ger indikationer på områden där det kan finnas särskilda behov av insatser.

Här kan du ta del av hela rapportens statistikunderlag.

Publikationsinformation

Utgiven av:
DO
Senast reviderad:
10 april 2024
Antal sidor:
80