Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Statistik över anmälningar till DO 2015–2022

Statistik över anmälningar som inkom till Diskrimineringsombudsmannen 2015–2022

  • Anmälningar om diskriminering fortsatte att öka under 2022.
  • Anmälningar som har samband med funktionsnedsättning är vanligast.
  • Arbetslivet är fortsatt det samhällsområde där DO tar emot flest anmälningar om diskriminering.

Få ditt exemplar här

Den här rapporten innehåller statistik över de anmälningar som inkommit till DO under perioden 2015–2022, med särskilt fokus på de anmälningar som inkom 2022.

Åren 2021–2022 ökade antalet anmälningar om diskriminering från 3278 till 3594. Anmälningarna om diskriminering handlar oftast om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet.

Statistik över anmälningar ger inte hela bilden av diskrimineringen i samhället, men den ger indikationer på områden där det kan finnas särskilda behov av insatser.

Här kan du ta del av den senaste rapportens statistikunderlag.

Publikationsinformation

Utgiven av:
DO
Senast reviderad:
31 mars 2023
Antal sidor:
77