Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Rekrytera utan att diskriminera

Vad visar forskning?

  • Samlar aktuell forskning om risker för diskriminering vid rekrytering och vad den visar.
  • Beskriver riskerna i rekryteringsprocessens olika faser.
  • Ger tips om hur du som arbetsgivare kan arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering vid rekrytering.

Få ditt exemplar här

50 kronor exklusive moms

Vilka risker för diskriminering finns i rekryteringsprocessens olika faser? Hur kan arbetsgivare minska risker för diskriminering vid rekrytering?

I den här forskningsöversikten samlar vi forskning om diskriminering i samband med rekrytering på den nordiska arbetsmarknaden. Forskningen visar bland annat att arbetssökande med arabiskklingande namn får färre kallelser till anställningsintervjuer och att arbetsgivare är mindre benägna att anställa personer med funktionsnedsättning. Flera studier visar även att andelen positiva svar på jobbansökningar minskar med stigande ålder och att det är en tendens som visar sig redan från 40-årsåldern.

Rapporten vänder sig till arbetsgivare, arbetstagare och till den som arbetar med personalfrågor på ett fackförbund eller inom en arbetsgivarorganisation.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
13 juni 2023
Antal sidor:
72