Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förekomst av diskriminering 2023

Hur vanligt är det att bli diskriminerad i Sverige? I vilka situationer blir personer diskriminerade?

  • DO:s första rapport som ger en övergripande bild av diskriminering i Sverige.
  • Beskriver hur utbredd diskrimineringen är samt hur och var den sker.
  • Ger en faktabaserad kunskapsgrund som kan användas i arbetet för att motverka diskriminering.

Få ditt exemplar här

50 kronor exklusive moms

Årlig rapport från Diskrimineringsombudsmannen

Den här rapporten ger en översiktlig bild av förekomsten av diskriminering i Sverige, det vill säga hur utbredd diskrimineringen är och hur den kommer till uttryck. Rapporten visar bland annat att det finns stora risker för diskriminering inom arbetslivet och i skolan.

Rapporten bygger på kunskap om förekomst av diskriminering från flera källor. Till exempel anmälningar till DO, forskning, dialog med civila samhället och enkätundersökningar.

Rapporten på engelska: The state of discrimination 2023 Länk till annan webbplats.

Den här publikationen har reviderats 2 juni 2023 på grund av ett fel i den ursprungliga versionen.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
2 juni 2023
Antal sidor:
128