Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering som har samband med funktionsnedsättning i skolan

En kortanalys av anmälningar

  • Anmälningar till DO om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning inom skolan har ökat.
  • Anmälningarna vittnar om stor utsatthet och att eleverna inte får det stöd som de har rätt till.
  • Anmälningarna beskriver också att eleverna utsätts för trakasserier och nekas tillgång till skola och undervisning.

Få ditt exemplar här

Vad berättar anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning i skolan? Vilka konsekvenser leder diskrimineringen till för de elever som utsätts?

Rapporten består av en kvantitativ analys av anmälningar som kommit in till DO 2015–2022 och en kvalitativ analys av ett urval av anmälningarna.
Den kvalitativa analysen bygger på 200 slumpvis utvalda anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning inom grund- och gymnasieskolan som har kommit in till DO 2018–2022.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
18 december 2023