Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Berättelser om utsatthet

En analys av diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder

  • Diskriminering som har samband med fler diskrimineringsgrunder leder till ökad utsatthet för de människor som drabbas.
  • Diskriminering sker ofta där människor tillbringar mycket tid.
  • För att kunna kartlägga diskriminering är det viktigt att ha ett intersektionellt perspektiv.

Få ditt exemplar här

50 kronor exklusive moms

Hur och i vilka situationer kan diskriminering som har samband med flera av lagens diskrimineringsgrunder ske? Det beskrivs i den här rapporten. Den återger även individers egna berättelser om att utsättas för diskriminering som har samband med flera grunder, och hur det påverkar deras livsvillkor.

Rapporten baseras på en analys av anmälningar om diskriminering och på en intervjustudie, där personer som själva har upplevt diskriminering som har samband med flera olika diskrimineringsgrunder har intervjuats.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
16 mars 2023
Antal sidor:
116