Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

AI och risker för diskriminering i arbetslivet

  • Samlar aktuell forskning om risker för diskriminering vid användandet av AI och annat automatiserat beslutsfattande.
  • Innehåller en forskningsbaserad undersökning med 100 stora arbetsgivare och 10 rekryteringsföretag.
  • Visar bland annat att många arbetsgivare inte känner till att de använder sig av AI eller annat automatiserat beslutsfattande.

Vilka risker för diskriminering kan användandet av AI och annat automatiserat beslutsfattande medföra? I vilken utsträckning och i vilka sammanhang använder arbetsgivare sådana tekniska lösningar?

Rapporten består av två delar:

  • en forskningsöversikt som kartlägger vilka risker för diskriminering som användandet av AI och annat automatiserat beslutsfattande kan medföra, och
  • en forskningsbaserad undersökning om i vilken utsträckning och i vilka sammanhang som arbetsgivare använder sig av AI och annat automatiserat beslutsfattande och vilken kunskapsnivå arbetsgivare har om risker för diskriminering vid användningen av dessa tekniska lösningar.

Rapporten visar bland annat att risker för diskriminering kan uppkomma eftersom den data som AI-system tränas på återspeglar historiska och befintliga ojämlikheter och grupprelaterade skillnader i arbetslivet. Samtidigt visar undersökningen att det är få arbetsgivare som känner till att de redan i dag använder sig av AI och annat automatiserat beslutsfattande.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
15 november 2023
Antal sidor:
172