Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Statistik över anmälningar som inkom till DO 2015–2021

Statistik över anmälningar som inkom till
Diskrimineringsombudsmannen 2015–2021

  • Anmälningar till DO fortsatte öka under 2021
  • Antalet anmälningar är det högsta på sju år
  • Störst ökning i samhällsområdet hälso- och sjukvård med samband till Covid-19 pandemin

Hämta ditt exemplar här

50 kronor exklusive moms

Den här rapporten innehåller statistik över de anmälningar som inkommit till DO under perioden 2015–2021, med särskilt fokus på de anmälningar som inkom 2021.

Åren 2020–2021 ökade antalet anmälningar från 3 524 till 5 010, vilket motsvarar en ökning med 42 procent.

Anmälningarna om diskriminering handlar oftast om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet.

Statistik över anmälningar ger inte hela bilden av diskrimineringen i samhället, men den ger indikationer på områden där det kan finnas särskilda behov av insatser.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
1 april 2022
Antal sidor:
76