Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder

Rapporten beskriver risker för diskriminering och ger förslag på åtgärder för att motverka diskriminering vid uthyrning av hyresbostäder.

  • Det förekommer uthyrningspolicyer och uthyrningskriterier som kan vara diskriminerande.
  • Transparenta och förutsägbara förmedlingssystem minskar risken för diskriminering och kan bidra till att diskriminering uppmärksammas.
  • Eftersom förmedlingssystem kan slå olika mot olika grupper, kan det vara en fördel att hyresvärdar använder sig av flera fördelningsprinciper.
  • Det saknas kunskap och forskning om diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder.

Få ditt exemplar här

Syftet med rapporten är att beskriva risker för diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder och ge förslag på åtgärder för att motverka sådan diskriminering. Utgångspunkten är att undersöka hur hyresvärdar förmedlar bostäder och vilka krav och villkor som hyresvärdar ställer på bostadssökande.

Rapporten bygger på ett antal olika resultat och erfarenheter. DO har bland annat gått igenom olika studier, forskningsrapporter och flera av Boverkets rapporter på området, samt sammanställt inkomna anmälningar till DO och genomfört dialoger med företrädare för det civila samhället, hyresvärdar, branschorganisationer med flera. Rapporten grundas också på en kunskapssammanställning om olika bostadsförmedlingssystem som Uppsala universitet och Institutet för bostads- och urbanforskning tagit fram på uppdrag av DO, samt flera av DO framtagna promemorior.

Du kan beställa upp till tre exemplar kostnadsfritt.

Publikationsinformation

Utgiven av:
Diskrimineringsombudsmannen
Senast reviderad:
21 januari 2022
Antal sidor:
72